Prodloužená záruka na vnitřní ocelovou smaltovanou nádobu ohřívačů Mora

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OHŘÍVAČŮ VODY MORA

Výrobek je určen pouze pro používání v domácnosti

 

Za podmínek dodržení účelu a způsobu používání výrobku v
souladu s návodem k obsluze, nebo s jinými pokyny výrobce
se na uvedený výrobek poskytuje záruční doba 24 měsíců,
která začíná dnem prodeje.


Prodloužená záruka na vnitřní ocelovou smaltovanou nádobu

5 let, resp. 60 měsíců od zakoupení ohřívače vody se
vztahuje na modely TOM, EOM, KEOM, EOMKS PHSM, EOMF
PHSM, při dodržení podmínky, že každé dva roky bude zkontrolován stav bojleru servisním technikem.


Prodloužená záruka na vnitřní ocelovou smaltovanou nádobu
7 let, resp. 84 měsíců od zakoupení ohřívače vody se vztahuje na modely EOMK, EOMKU, EOMKS SHSM, při dodržení
podmínky, že každé dva roky bude zkontrolovaný stav bojleru
servisním technikem.


Prodloužený bezplatný servis na smaltovanou ocelovou
nádobu lze uplatnit pouze v případě, že každé dva roky po
uvedení do provozu byl servisním technikem zkontrolován stav
bojleru a stav hořčíkové anody. Provedenou kontrolu musí servisní technik zaznamenat do záručního listu. Tuto kontrolu a
případnou výměnu hořčíkové anody hradí zákazník.


UPOZORNĚNÍ
Při uplatnění reklamace, která je řešena prostřednictvím
smluvního servisu Gorenje spol., s r. o., je zákazník povinen
předložit nabývací doklad, případně vyplněný záruční list se
záznamem o provedených kontrolách.


Doporučuje se, aby spotřebitel ve vlastním zájmu uschoval
kromě nabývacího dokladu také kopie opravných listů, na
kterých pověřený servis provedení záruční opravy potvrzuje.


V případě, že reklamace bude posouzena jako neoprávněná,
nese náklady s tímto spojené spotřebitel (náklady na práci a
výjezd mechanika).


REKLAMACE BUDE ZAMÍTNUTA V PŘÍPADĚ:
Když výrobek není instalován a používán v domácnosti a v
souladu s návodem k použití a instalaci. Údaje na záručním listě a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním
štítku výrobku nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící nebo poškozený výrobní štítek) mechanického
poškození vinou spotřebitele, nebo jiné osoby při poškozeních způsobených živelnou pohromou, nebo jinými vnějšími
vlivy (přepětí el. proudu), chyby způsobené zásahem do
konstrukce výrobku běžné údržby, čištění, instalace, programování (nastavení funkcí) apod., běžné opotřebení výrobku
nebo jeho částí (filtry, přirozené změny barvy plastů atd.)


INSTALACE A PŘIPOJENÍ:
Elektrické spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým
elektrickým kabelem zakončeným vidlicí musí být odborně
instalovány a připojeny pracovníkem, který má příslušné
oprávnění v oboru elektro, plyn podle příslušné ČSN EN.


Náklady spojené s instalací a odborným připojením spotřebiče není společností Gorenje spol., s r. o. hrazeny.


Součástí balení všech tlakových ohřívačů vody MORA, je
přetlakový pojistný ventil.


ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU:
Na bezplatné servisní lince 800 105 505 vám naši odborní
pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do
16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční, případně
pozáruční opravy výrobků Mora.


NÁHRADNÍ DÍLY:
Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství ke spotřebičům MORA, GORENJE a HISENSE zajišťuje:
KLEINER BRNO, spol. s r.o.
Košinova 10, 612 00 Brno
Tel.: +420 549 210 297-8
Fax: +420 541 245 575
www.levnesporaky.cz
E-mail: kleiner@levnesporaky.cz